קצת על המוצר ...

באמצעות מנגנון ההתראות ניתן לייעל ולשפר את תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות בארגון. תפקידו של המנגנון ללוות ולנתר את פעילות הארגון באופן אוטומטי, לאפשר למשתמשי המערכת לקבל תמונת מצב עדכנית בזמן אמת, ולהתריע בפני כל משתמש/מנהל מתי הוא נדרש לבצע פעילות במערכת.

משתמשי המערכת מקבלים התראות הן במסך ייעודי והן באמצעות הדואר האלקטרוני בהתאם לתהליכי WORKFLOW הקיימים בארגון ובהתבסס על המבנה הארגוני והמידע הקיים במערכת.

ניהול ותזמון ההתראות גמיש ודינאמי בהתאם לצרכי הארגון. בכניסה למערכת מוצגות ההתראות בצלמית המעטפה, כולל חיווי וסטטוס של כל אחת מהן.

כל משתמש מבצע בתורו את הפעילות בתחום אחריותו ובמסגרת הרשאותיו: לחיצה על ההתראה תפנה את המשתמש ישירות לרשומה הרלוונטית לעדכון ובסיום העדכון המנגנון מתקדם לשלב הבא.

ניתן להגדיר התראות אוטומטיות על כלל אירועי המערכת: חזרה מחל"ד/חל"ת, קידומי דרגות, סיומי עבודה, מתן הטבות, פתיחת קופות גמל, חידוש רישיונות, ביצוע בדיקות רפואיות, הערכת עובדים, תום תקופת ניסיון, משרת אם, שעת הנקה, זכאות לקרן השתלמות ועוד.