קצת על המוצר ...

מערכת היררכיה אירגונית מאפשרת לנהל את רמות ההיררכיה במבנה של עץ ארגוני, לשייך לכל רמת היררכיה את היחידות הארגונית שלה, לקשר בין היחידות ולשבץ את העובדים בהתאם לכמות התקנים שהוגדרה. ניתן לפצל את משרתו של העובד ולשבץ אותה למספר תקנים.
לאחר סיום הגדרת המבנה הארגוני ניתן להפיק באמצעות המערכת תרשים ארגוני גראפי וצבעוני. בנוסף, ניתן להפיק דוחות מערכת בהתאם לרמת ההיררכיה/יחידה המבוקשת.

המערכת מחייבת להגדיר לכל יחידה ארגונית מנהל/ת במטרה לאפשר לארגון לנהל מנגנון אישורים ותהליכים ממוחשבים.

ניתן להקים מספר מבנים ארגוניים במקביל ולנהל אותם בהתאם לצרכי הארגון.