קצת על המוצר ...

מערכת לניהול תהליכים מאפשרת לכל ארגון להגדיר תהליכי עבודה בהתאם לנהלים, לצרכים ולמשאבים העומדים לרשותו. המערכת משמשת ככלי בקרה ארגוני ומאפשרת להגדיר תהליכי עבודה מסודרים ואחידים.

כל ארגון יכול להגדיר את השלבים הרצויים בתהליך, משך הזמן הנדרש לביצועם, מי יהיה המשתמש/קבוצת המשתמשים שיטפלו בכל שלב ומהם התנאים להתקדמות לשלב הבא.

ארגון אשר יטמיע תהליכי עבודה, יוכל לתעד ולאמוד את הפעילות במגוון תחומים כגון: פתיחת עובד, בקשה להשתלמות, בקשה להלוואה, אישור לקידום בדרגה ועוד.

בעת הפעלת תהליך חדש המשתמשים הרלוונטיים מקבלים התראה על משימה חדשה לביצוע ולכל משתמש ניתנת היכולת לבצע את הפעילות שהופנתה אליו ולעקוב אחר סטטוס המשימה עד לסיומה.

מעוניין במוצר?