קצת על המוצר ...

מערכת קידומי דרגות מתבססת על-סמך הקריטריונים וההנחיות שהוגדרו באוגדן תנאי השירות של המרכז לשלטון מקומי. המערכת מאתרת את כל העובדים אשר מועמדים לקידום בדרגה בגין תקופה מבוקשת. עבור כל עובד, המערכת מציגה את פרטיו האישיים, הדרוג הנוכחי, מתח הדרגות אליו הוא משויך על-פי הדירוג, הדרגה הנוכחית ותאריך קבלתה, הדרגה הבאה ותאריך קבלתה וכו'.

משתמשי המערכת יכולים להזין את ההחלטה שהתקבלה בארגון עבור כל עובד שאותר כמתאים ובמידת הצורך לנמק את ההחלטה.

לאחר העלאת העובד בדרגה במסך ניהול המשרות, המערכת לקידומי דרגות מתעדכנת באופן אוטומטי.